„Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2016

Do 26 lutego 2016 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą przystąpić do udziału w konkursie ofert na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursem ofert na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” informujemy, że do dnia 26 lutego br. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w tym konkursie mogą składać swoje oferty. Poniżej zamieszczony jest link do strony internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego, gdzie został ogłoszony konkurs ofert.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursyofert/szczegoly wiadomosci/article/konkurs ofert na realizacje zadania pn inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu.html?cHash=8e9d2c7a60 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie