Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Rodzaje i długości dróg

Zestawienie rodzajów i długości dróg w powiecie gostynińskim w 2013 r.

 

Rodzaj dróg

Długość drogi (km)

Drogi gminne

598,8

Drogi powiatowe

314,6

Drogi wojewódzkie

101,6

Drogi krajowe

16,8